Obchodní podmínky


I. Kontaktní údaje

Obchodní podmínky vydává smluvní dodavatel zboží:
VIRTSHOP CZ s.r.o.
Letců 1005
500 02 Hradec Králové
 
IČO: 26004909
DIČ: CZ26004909
 
Tel: +420 495 532 839
e-mail: obchod@virtshop.cz
 
Kontakty:

adresa pro zasílání reklamací, vrácení zboží při odstoupení od smlouvy
VIRTSHOP CZ s.r.o.
Bratří Štefanů 48/64, 500 03 Hradec Králové  3

telefon: +420 495 532 839
e-mail: obchod@virtshop.cz

informace o zboží a  objednávkách, reklama, nabídky spolupráce, atd.
obchod@virtshop.cz
Tel.:495 532 839 

informace k reklamací, odstoupení od smlouvy
reklamace@virtshop.cz
Tel.:495 532 839 

 
II. Informace
 
Informace o zboží a ceně uváděné jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží.

Podle zákona o evidenci tržeb je smluvní dodavatel zboží povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Doklad EET  je kupujícímu vydán v případě osobního odběru zboží objednaného přes e-shop, a to při platbě hotově nebo  platební kartou na pobočce smluvního dodavatele zboží.


III. Podmínky a možnosti úhrady

Informace o přijímaných způsobech platby:

1. V hotovosti nebo platební kartou na prodejně nebo při osobním odběru

V hotovosti zaplatíte  při osobním odběru v Hradci Králové, případně můžete změnit názor a na místě zaplatit také platební kartou. Akceptujeme karty Visa, Electron, Mastercard a Maestro.


2. Dobírkou

Zaplatíte hotově přepravci při převzetí zboží. Doporučujeme mít připravenou hotovost, přepravce díky pevnému harmonogramu nemůže čekat.


3. Bankovním převodem

Po odeslání objednávky vám pošleme na email potvrzení objednávky a pokyny k úhradě bankovním převodem. Při platbě bankovním převodem je zboží expedováno až po připsání platby na účet smluvního dodavatele zboží,  což obvykle trvá 2-3 pracovní dny.

4. Raiffeisenbank - eKonto online (platí pro klienty Raiffeisenbank)
Po odeslání objednávky budete přesměrování do internetového bankovnictví Raiffeisenbank, kde pouze potvrdíte automaticky předvyplněný platební příkaz. Vaše objednávka bude expedována po přijetí platby na účet, což je obvykle následující pracovní den.
 
Smluvní dodavatel zboží  nepožaduje žádné poplatky v závislosti na způsobu platby, vyjma doběrečného.

IV. Doručování zboží

Smluvní dodavatel zboží  dodá zboží kupujícímu kompletní, nejpozději do 7 dnů od potvrzení objednávky, pokud u jednotlivého zboží neuvádí jinou lhůtu k dodání. Je-li u zboží uvedeno „skladem“,  zboží odešle (vyexpeduje) nejpozději do dvou pracovních dnů. Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit. Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí co nejdříve překontroloval.

Při platbě bankovním převodem je zboží expedováno až po připsání platby na účet prodávajícího.

Doklady ke zboží, zejména daňový doklad, odešle smluvní dodavatele zboží  kupujícímu ihned po převzetí zboží, nejpozději do dvou dnů od převzetí zboží spotřebitelem.


V. Cena a způsob doručení

osobní odběr  - zdarma
Zboží si lze osobně  vyzvednout v provozovně smluvního dodavatele zboží VIRTSHOP CZ, s.r.o.
výdejní místo - Bratří Štefanů 48/64, 500 03 Hradec Králové  3

provozní doba: pondělí až pátek 8:00 – 16:00 hod.

Česká pošta – balík na poštu
cena 75 Kč platba předem bankovním převodem nebo přes platební kanál eKonta
cena 109 Kč platba dobírkou

Česká pošta – balík do ruky
cena 69 Kč platba předem bankovním převodem nebo přes platební kanál eKonta
cena 99 Kč platba dobírkou

PPL
cena 99 Kč platba předem bankovním převodem nebo přes platební kanál eKonta
cena 119 Kč platba dobírkou

DPD
cena 79 Kč platba předem bankovním převodem nebo přes platební kanál eKonta
cena 99 Kč platba dobírkou

Zásilkovna
cena 49 Kč platba předem bankovním převodem nebo přes platební kanál eKonta
cena 59 Kč platba dobírkou

Nepřevezme-li kupující zboží v dohodnuté době porušením své povinnosti, je povinen smluvnímu dodavateli zboží zaplatit poplatek za uskladnění za každý den prodlení ve výši 10 Kč, maximálně však 300 Kč, Prodávající je oprávněn poté, co kupujícího prokazatelně e-mailem upozorní a poskytne mu novou přiměřenou lhůtu pro převzetí, zboží vhodným způsobem prodat. Náklady na uskladnění a náklady marného dodání zboží z důvodu nedostatku součinnosti na straně kupujícího v nezbytně nutné výši je prodejce oprávněn vůči kupujícímu započíst na výtěžek prodeje.

 

VI. Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy

Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

Odstoupení od smlouvy kupující zašle nebo předá ve 14 denní lhůtě smluvnímu dodavateli zboží. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.

Takto připravenou zásilku zašlete na adresu smluvního dodavatele zboží:
VIRTSHOP CZ s.r.o.
Bratří Štefanů 48/64, 500 03 Hradec Králové 3


Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.

Smluvní dodavatel zboží  je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno smluvnímu dodavateli zboží (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující.

Vrací-li kupující zboží osobně v provozovně smluvního dodavatele zboží, vrátí smluvní dodavatel zboží výše uvedené platby do 7 dnů od odstoupení od smlouvy kupujícímu.

Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je smluvní dodavatel zboží  oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

Výjimky: Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči, či u smluv o poskytování služeb, v obou případech za podmínky, že ke splnění došlo s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy; dále u smluv na dodávku služeb nebo zboží (vč. alkoholických nápojů), jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli smluvního dodavatele zboží; u smluv na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu a u smluv na zboží, které podléhá rychlé zkáze, u zboží, které bylo nenávratně smíseno s jiným zbožím, nebo vyňato z uzavřeného obalu a z hygienických důvodů je nelze vrátit. Tím se rozumí zejména použité (vyzkoušené) zboží erotického charakteru (např. nafukovací panny, vibrátory), kdy prakticky dochází k nemožnosti jeho použití jinou osobou (jiným kupujícím) s ohledem na obecné zásady hygieny a ochrany zdraví. Dále u dodávky zvukových či obrazových nahrávek nebo počítačových programů, porušil-li kupující jejich původní obal; u dodávky novin, časopisů nebo jiných periodik; u smluv o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času poskytovaných v určeném termínu nebo u smluv uzavíraných na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby.


VII. Práva a povinnosti z vadného plnění

Jakost při převzetí

Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které smluvní dodavatel zboží  odpovídá.

Kupující může u  smluvního dodavatele zboží  uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.

Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží.

Smluvní dodavatel zboží není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

Zákonná práva z vad

Smluvní dodavatel zboží  odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu.

V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

• odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
• bezplatné odstranění vady opravou;
• přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
• vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

Smluvní dodavatel zboží  neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.


Vyřízení reklamace

Do záruční opravy nebude přijato zejména zboží:
 
- poškozené živly, jako je voda, oheň, blesk, nebo jiný elektrický výboj a podobné
- s prošlou záruční lhůtou v den předložení (doručení) zboží k reklamaci
- mechanicky poškozené (roztržené, proříznuté, propálené atd.)
- poškozené nesprávným použitím v rozporu s návodem k použití, nebo běžnými zásadami používání daného zboží
- zboží poškozené neodborným servisním zásahem


Kupující je povinen uplatnit reklamaci u smluvního dodavatele zboží  nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.

Kupující je povinen sdělit, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu smluvního dodavatele zboží je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.

Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží smluvnímu dodavateli zboží nebo do místa určeného k opravě. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.

Takto připravenou zásilku zašlete na adresu smluvního dodavatele zboží:
VIRTSHOP CZ s.r.o.
Bratří Štefanů 48/64, 500 03 Hradec Králové 3


Reklamaci, včetně odstranění vady, smluvní dodavatel zboží  vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

Odmítne-li smluvní dodavatel zboží  odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.

Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost smluvního dodavatele zboží  jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části.

Kontaktní osoba pověřená vyřízením reklamací:
Barbora Schoberová
Bratří Štefanů 48/64, 500 03 Hradec Králové 3
reklamace@virtshop.cz
495 532 839

 

VIII. Ochrana osobních údajů

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly smluvním dodavatelem zboží  zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm smluvní dodavatel zboží  eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.


Účel zpracování osobních údajů kupujícího:
- Pro veškerou komunikaci s kupujícím ohledně kompletního vyřízení objednávky a zajištění dodávky zboží včetně pozdější komunikace.
- Za účelem vystavení odpovídajících daňových dokladů.
- Za účelem řádné a bezpečné úhrady ceny za zboží a její přijetí smluvním dodavatelem zboží.
- Pro vyřízení případné reklamace zboží.
- Za účelem získání podkladů pro zajištění případných slev, věrnostních programů apod. Současně tyto údaje slouží pro utvoření představy smluvního dodavatele zboží  o potřebách kupujících a tím k zajištění odpovídajících úprav sortimentu a zkvalitňování služeb.
-  Za účelem zasílání informací e-mailem o novinkách, akcích e-shopu kupujícímu (na základě jeho souhlasu).

Smluvní dodavatel zboží  se zavazuje osobní údaje kupujícího neposkytnout jiným třetím subjektům než smluvnímu dopravci za účelem dodání zboží.


Smluvní dodavatele zboží  je oprávněn zasílat kupujícímu vlastní obchodní sdělení, jen pokud si je kupující aktivně vyžádá, a to jen do doby, než kupující smluvnímu dodavateli zboží sdělí, že zasílání chce ukončit. Toto sdělení kupující může učinit na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.

 Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1. června 2017

 

 

 


INTIMO